SYSTEMAIR HSK’da Kariyer
SYSTEMAIR HSK olarak şirketimizi misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerine ulaştırabilecek ve sektöre yön veren bir firma haline getirecek yeni yeteneklerin ailemize katılmasına büyük önem vermekteyiz.

Doğru işe doğru insan felsefesi ile işin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere bağlı olarak işe alım, seçme ve yerleştirme süreçlerimizi yürütmekteyiz.
SYSTEMAIR HSK çalışanlarının sahip olması gereken kurumsal yetkinliklerimiz;
İletişim
Tüm iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak duygu ve düşüncelerin yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edilebilmesi; bilgi ve görüşlerin doğru aktarılabilmesi ve karşılıklı olarak iletişim etkinliğinin sağlanabilmesidir. SYSTEMAIR HSK çalışanları, müşterileri, tedarikçileri kısaca tüm paydaşları ile açık ve etkili iletişim kurabilmeyi gerektirir.
Dinamik Ve Değişime Açık Olma
Değişen ve gelişen koşullara hızlı uyum sağlamayı, yeniliklere ve farklılıklara olumlu yaklaşmayı ifade eder. Görevi ile ilgili konulara yaklaşımda esneklik gösterebilmek, işini gerçekleştirirken kendisini tekrarlamak yerine sürekli sorgulayarak yeni yol ve yöntemler bulmak, dinamik ve hızlı bir biçimde iş yapış biçimlerini yeni koşullara adapte edebilmektir.
Sürekli Gelişim Odaklı Olma
Gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için sürekli sorgulamayı, öğrenmeyi ve deneyimleri bilgiye dönüştürebilmeyi ifade eder. İşi ile ilgili çeşitli alanlarda derinlemesine uzmanlık sahibi olmaya yönelik araştırmalar yapmayı ve güncel yaklaşımları takip etmeyi; diğerlerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik davranışlar sergilemeyi gerektirir. Her türlü durumu gelişim fırsatı olarak görebilmeli ve değerlendirebilmedir.
Yenilikçi Olma
 Şirket strateji ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için özgün, yenilikçi fikirler geliştirmeyi ve uygulamayı; fayda sağlayacak ve değer yaratacak yol ve yöntemleri keşfetmeyi, yenilikçi düşünmeyi teşvik etmeyi ve her türlü yenilikçi fikre açık olmayı ifade eder. Kendi alanı ile sınırlı kalmayıp, tüm sistem ve süreçlerle ilgili yenilikçi ve yapıcı fikirler üretmeyi ve paylaşmayı kapsar.
Müşteri Odaklı Çalışma
Müşteri kavramı dış müşterilerin yanı sıra tüm SYSTEMAIR HSK çalışanlarını da (iç müşteri) ifade etmektedir. Müşterileri iyi tanıma, ihtiyaç ve isteklerini doğru analiz etme ve yorumlama yeteneğidir. Müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik davranışlar sergilemeyi ve güvenilir ilişkiler geliştirmeye önem vermeyi kapsar.
Ekip Çalışmasına Yatkın Olma
 Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak ekibin motivasyonuna ve performansına katkı sağlamayı; bunun yanı sıra görev aldığı ekipler içerisinde ekip arkadaşları ile pozitif rekabet içerisinde olarak kendisinin ve ekibin başarısını bir adım daha öteye taşımaya istekli olmayı ifade etmektedir.
Kalite Odaklı Çalışma
Ürün, hizmet, süreç ve sistemlerin kalitesini toplam kalite anlayışı ile en üst düzeye ulaştırmaya yönelik çaba harcamaktır. Sürekli kalite artışı sağlamaya yönelik bir düşünce yapısına sahip olmayı ifade eder.
Başarı Ve Sonuç Odaklı Çalışma
 Sorumluluğunda olan işi, gereklerine uygun olarak yürütüp belirli bir zamanda başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamayı ifade eder. Proaktif olmayı, süreçlerin başarı ile sonuçlanabilmesi için öngörülü olmayı, riskleri değerlendirmeyi, gerekli önlemleri ve sorumlulukları alabilmeyi gerektirir. Zorlayıcı hedefler koymak, engeller karşısında hedeflerine bağlı kalarak başarma azmi ile mücadele etmektir.
Problem Çözme
 Bir problemle karşılaşıldığında, probleme yönelik verileri elde ederek problemi mantıksal ve sistematik bir yaklaşımla ele alabilmeyi; problemden çok çözümlere odaklanarak çalışmayı, sorunların gerçek nedenlerini tespit edip proaktif çözümler üretebilmeyi ifade eder. Bulduğu çözümlerine etkinliği ile yetinmeyip sürekli yeni ve daha etkin çözüm yöntemleri araştırarak problemin kök nedenini ortadan kaldırmaya yönelik çaba harcamaktır.
Şirketimizde profesyonellerin yanı sıra yeni mezun olan yeteneklere yönelik iş fırsatları sağlamaktayız. Ayrıca öğrenimine devam eden öğrencilere sunduğumuz staj programları ile yeni nesillerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sunmaktayız.

Eğer sizde SYSTEMAIR HSK ailesine katılmak ve bu takımın bir parçası olmak istiyorsanız lütfen İş Başvuru Formumuzu doldurunuz ya da özgeçmişinizi paylaşınız.
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.