AR-GE ve Teknoloji
Türkiye'nin konusunda lider kuruluşları arasında yer alan SYSTEMAIR HSK, yetkin AR-GE birimi ile dünya standartlarında ürün geliştirme çalışmaları yürütmektedir. SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibi çalışmalarını; hava kalitesini zenginleştirirken, enerji verimliliğini geliştiren, çevreyle dost yeşil yapıların taleplerini karşılayan, konfor ve müşteri tatmini sağlayan ürün ve sistemlere odaklamıştır.

SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibinin faaliyetleri
Uygulamalı ve deneysel araştırmalar yaparak SYSTEMAIR HSK markalı ürünleri sürekli geliştirir.
Temel araştırmaların ardından uygulamalı araştırmalar yaparak yeni ürünlerin programa eklenmesini sağlar.
Ürünleri, seçim programları vasıtasıyla destekler
Yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgileri sektör ile paylaşılmak amacıyla “Teknik Katalog” ve
“Arge Teknik Bülten”leri yayınlar.
Bilimsel araştırmalar yapar, bildiri hazırlanıp, sunar.
Çalışmalar, SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibi tarafından AMCA/ASHRAE standartlarına uygun olarak oluşturulan “klima santrali deney ve ölçüm laboratuarı”ndan ve üniversitelerin akademik birikim ve teknik imkanlarından faydalanılarak yürütülür. Bu sayede SYSTEMAIR HSK markalı ürünlerin performansları devamlı olarak izlenebilmekte, iyileştirilmekte ve ilgili standartlara uygun klima santralleri üretilmektedir.

Klima santrallerinin kolay, doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde seçilebilmesi için “Airware® yazılım ailesi”nin son ürünü olan web tabanlı Airware®, klima santrali seçim programlarına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Web tabanlı olarak düzenlenen Airware® yazılımı, yapısal ve içeriksel anlamda birçok üstünlük sağlamaktadır. Her türlü klima santrali uygulamalarına cevap verebilen SYSTEMAIR HSK Klima Santralı Seçim Programı, diğer bütün özellikleriyle SYSTEMAIR HSK’nın nitelikli mühendislik anlayışının eseridir.

SYSTEMAIR HSK markalı klima santrallerinin üretiminde montaj hassasiyetini arttırarak santrallerin standart parçalardan ( demonte olarak) üretilmesini ve böylelikle kurulum yerinde veya fabrikadan uzakta bir yerde kolaylıkla monte edilmesini sağlamaya yönelik yeni bir üretim yöntemi ve iş modeli olan Frame Drill® teknolojisi de SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiştir ve patenti alınmıştır.

SYSTEMAIR HSK'nın üretim konusunda ki AR-GE çalışmaları için üniversiteler, tedarikçiler, mühendislik dernekleri ve araştırma kuruluşları ile iş birlikleri yapılmaktadır. CFD analiz yöntemi ile iç basınç kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmada ise klima santrallerinde iç basınç kayıplarına sebep olan noktalar irdelenmiş, değişiklikler yapılarak %5 - 7 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bunun yanında enerjiyi verimli kullanabilmek adına yapılan araştırmalar ve çalışmalar da yoğun bir şekilde devam etmektedir.

SYSTEMAIR HSK ürünlerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin devamı için kurulan iş birlikleri ve SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibinin faaliyetleri gelişerek devam edecektir.

2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.