Değerlerimiz
Yenilikçi
İnovasyon kültürüne önem veririz. Yönetim anlayışı ve işletme süreçlerinde yeniliklere açığız. Tüm iş süreçlerimizde yenilikçi fikir üretimini destekleriz.
Saygılı
Müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımızın haklarına, gelecek kuşakların haklarına, sahip olduğumuzdan farklı kültürlere, inançlara ve çevreye saygılıyız.
Güvenir, Güvenilir
Kurum içinde ve dışında kurulan bütün beşeri ilişkilerin sağlıklı, uzun ömürlü olması için güven duygusunu temel koşul olarak görürüz. İş yaptığımız kişilere güveniriz, bizimle çalışanlar için güvenilir olmayı hedefleriz.
Sorumlu
Ürün ve hizmetlerimizin sorumluluğunu taşırız. Çözüm ortağı olarak yer aldığımız projelerde payımıza düşen sorumluluktan kaçınmayız. İşimizin, sektörümüzün, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretiriz.
Esnek
Müşteri odaklılık, talep ve beklentileri üst düzeyde karşılayabilmek, esnekliği gerektirir. Gerek müşterilerimize, gerek iş paydaşlarımıza karşı, gerekse içinde yer aldığımız sosyal ve mesleki platformlarda çözüme odaklı, esnek yaklaşımlar getiririz.
Verimli
Tüm iş süreçlerimizde enerjinin, suyun, zamanın, hammadde, finans ve insan kaynaklarının verimli kullanılmasına özen gösteririz. Verimliliğin, iş ilişkilerimizin tüm bileşenleri arasında paylaşılabilmesini hedefleriz.
Kalıcı
Kurum içinde ve dışında kurduğumuz ilişkilerin kalıcı olmasına ve iş modellerimiz ile kurumumuzun gelecekte de varlığını sürdürebilir olmasına çalışırız. Sürdürülebilir gelişmeyi savunuruz.
Proaktif
Olası sorunları, engelleri öngörerek düzeltici/önleyici faaliyetlerle kontrol altında tutarak sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve hataların tekrarlanmamasını sağlamak için sürekli gözden geçirilen çözümler üretiriz.
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.