TEST Odası
SYSTEMAIR HSK, klima santrallerinin performanslarını henüz imalat alanında iken ölçebilmek ve uluslararası standartlara uygun üretim yapabilmek için 2000 yılında "Klima Santralı Performans Test ve Ölçüm Odası"nı hizmete sunmuştur. SYSTEMAIR HSK, test odası ile klima santrallerinde '' Şahitli Test '' imkanı sağlamaktadır.

SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibinin ürün geliştirme çalışmaları için ve imal edilen ürünlerin performanslarını yıl bazında 200 santralde 1 test etmek için kullanılan bu test odası, SYSTEMAIR HSK ürünlerinin yüksek kalite ve teknolojisini yansıtmasında en önemli araçlardan biri olmaktadır. Bunun yanında, yatırımcılar satın aldıkları ürünü fabrikadan çıkmadan çalışır ve istenen değerleri sağlar durumda görebilmektedir.

Türkiye'de gerek klima imalat sanayisinde, gerekse üniversite ve araştırma kurumları kapsamında bu tip bir test odası ilk defa kurulmuştur. SYSTEMAIR HSK AR-GE ekibinin bir senelik titiz çalışması sonucu ortaya çıkan bu test odası, Amerikan AMCA / ASHRAE (210-85) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Test odasında AMCA / ASHRAE standartlarına göre yapılan ölçümler 3 grupta toplanır;

1. Klima Santralında Yapılan Ölçümler
Giriş ve çıkış hava sıcaklıkları ve nem değerleri
Hücre bazında dahili statik basınç kayıpları
Santral bazında dahili statik basınç kayıpları
Fan motorlarının akımı ve gücü
Şebeke hattının gerilim ve frekansı
Fanların devirleri
2. Test Odasında Yapılan Ölçümler
Test basıncı
Nozzle ön basıncı
Nozzle ön sıcaklığı
Nozzle fark basıncı
3. Atmosferik Ölçümler
Kuru termometre sıcaklığı
Atmosferik nem değeri
Atmosferik basınç değerleri
Yapılan bu ölçümler neticesinde klima santralı debisi hesaplanır. Test odasında daha sonraki dönemlerde serpantinlerin ısıl kapasiteleri de ölçülebilecektir. Buna bağlı olarak ısıtıcı ve soğutucu serpantinlerin giriş ve çıkışlarında sıcaklık, nem ve basınç kaybı değerlerinin ölçülebilmesi sağlanmış olacaktır.

Performans testlerinde, klima santralının monte edileceği kanal sistemine ait basınç kayıpları simüle edilebilmekte ve bu değere bağlı olarak performans ölçülmektedir. Debi ölçümü sırasında dış basınç kaybını veri olarak girdikten sonra, yazılım otomatik olarak debiyi hesaplamaktadır. Klima Santralı Test ve Performans Ölçüm Odasının, laboratuarlar için hazırlanmış özel bilgisayar yazılımı, veri toplama cihazları, ölçüm sensörleri ve ortam şartlarından etkilenmeyen bilgisayarlı test sistemine uygun olarak seçilmiştir.
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.