SYSTEMAIR HSK Üniversiteler Arası Proje Yarışması
Yarışmanın Tanımı ve Amacı
HVAC sistemlerinin en temel elemanlarından biri olan klima santrallerinin tasarımı, enerji verimliliği, seçilen bileşenlerin önemi ve ekipman optimizasyonu ele alınacaktır. Bu alanda örnek tasarım projeleri ortaya çıkacaktır. Enerji verimliliğine katkıda bulunan durumlar irdelenecektir.

Yarışma konusu; “Optimum Klima Santrali Tasarımı”dır. Tasarımda, enerji verimliliği, performans ve çevreye olan etki ana tasarım kriterleri olarak ele alınacaktır. Ancak maliyetlerin de optimize edilmesi istenmektedir. Burada takımlar en düşük maliyetle en yüksek verimi ve en iyi performansı elde etmeyi hedefleyeceklerdir. Yarışmaya, üniversitelerde Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim gören öğrenciler katılabilir. Öğrenciler en fazla 3 kişiden oluşan takımlar oluşturacaklardır. Bu takımlar kendi bölümlerinden bir öğretim üyesinin danışmanlığı ile çalışmalarını yürütecektir. Yarışma projesi, aynı zamanda öğrencilerin kendi bitirme tasarım projeleri de olabilir.


Yarışmanın Tanımı ve Amacı
Öğrencilere, Klima Santralinin istenen özellikleri yani teknik şartnamesi verilecektir. Verilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerden en verimli Klima Santralinin projelendirilmesi talep edilmelidir. Bu içerik doğrultusunda bütün fonksiyonlar boyutlandırılmalı ve klima santrali projelendirmelidir. Bir imalat/montaj resmi çizilmelidir. Hücrelerin boyutları, serpantin hesapları yapılmalıdır. Klima Santralinin Isıl izolasyonu / dirençleri mümkün olduğunca minimize edilmelidir. Bir ekonomik optimizasyon yapılmalıdır. İnovasyon projeye özellikle değer kazandıracaktır.

Karşılaştırma kriterleri:
Özgül fan gücü hesaplanması
Ömür boyu maliyet analizi
Akustik performans
İnovasyon
Proje çizimleri
Hesaplar
Sunum
Çevre etkisi
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.