SYSTEMAIR HSK Üniversiteler Arası Proje Yarışması
Yarışma Şartları
Yarışmaya katılan projelerin bu yarışma için tasarlanmış olması, başka hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
SYSTEMAIR HSK, katılımcıların projeleriyle ilgili izinler de dahil olmak üzere, proje ile ilgili her türlü hakka ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya katılanlar, projelere ilişkin maddi ve manevi haklar da dahil olmak üzere tüm hakların kendilerine ait olduğunu, bu kapsamda herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz etmediklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
SYSTEMAIR HSK, yarışmaya katılan eserleri, kendi hazırlayacağı yayınlarda tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin adı ile birlikte kullanabilir. Katılımcılara, söz konusu yayıma ilişkin telif ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Jüri tarafından yayımlanması uygun görülen projeler, bir kitapta toplanacaktır. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Ödüle değer görülen eserler, yarışma sonunda www.hsk.com.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca katılımcılara e-posta yolu ile bildirilecektir.
Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, işbu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.