SYSTEMAIR HSK Üniversiteler Arası Proje Yarışması
Proje Süreçleri

Yarışma iki bölümden oluşacaktır: İlk bölümde düşünülen sistem özetlenecek, yapılması planlanan çalışma anlatılacak ve ekipte kimlerin olacağı, çalışma yöntemleri, zamanlama bilgileri jüriye bir öneri projesi formatında sunulacaktır. Jüri tarafından onaylanan projeler, ikinci kısma geçmeye hak kazanacaktır. Devam edecek projeler ve bu projelerin sayısı jüri tarafından belirlenecektir.

İkinci kısımda ise ana proje çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma sonunda bir proje hesap raporu ve bunu destekleyen projeler sunulacaktır. Proje hesap raporu, yapılan bütün fizibilite ve tasarım hesaplarını, detaylarıyla içerecektir. Bu süreçte takımlar jüriye 1 adet ara rapor sunacaklardır. Ara rapor, jüri tarafından değerlendirilerek projeye devam kararı verilecektir. Projenin bitmiş halinin ilan edilen tarihte tesliminden sonra, yarışma jürisi değerlendirilmesini yapacak ve yarışma sonuçları açıklanacaktır.2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.