Ömür Döngüsü Maliyet Analizi
Ömür döngüsü maliyet analizi ( LCC = life cycle cost ), farklı teknolojilerin maliyetlerini karşılaştırmak ve ekonomik olan geri kazanım teknolojilerini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

İklimlendirme sistemlerinde LCC kavramı, klima santralinin tüm bileşenleri ve bu bileşenlerin farklı özellikleri ile bir sistemin enerji analizinin; sistemin tasarımından, işletmesine ve daha sonra devreden çıkartılmasına kadar geçen tüm ömrü boyunca yapılmasını sağlar. Enerji maliyetinin düşük tutulmasını amaçlar ve bu nedenle uygulamacıya yol gösterir.

LCC programından; ilinizi bulabileceğiniz grubu (Türkiye belli başlı şehirleri için EUROPE VIII nolu dosya) seçerek, yönlendirmeler vasıtasıyla santralinizin bileşen özelliklerini girdiğiniz takdirde elektriksel ve termal tüm enerjilerin nerelere ne miktarda harcandığını mali verilere dökülerek görme şansına sahip olacaksınız. Böylece projenin ilk yatırım maliyeti, bakım, enerji ve yedek parça giderleri gibi ölçütler sonucunda 20 yıllık ömür maliyet hesabına ulaşabileceksiniz.
Ömür Döngüsü Maliyet Hesabı Formülü
LCC = Cic + Cin + Ce + Cm + Cs
Cic = İlk yatırım maliyeti, satınalma fiyatı
Cin = Kurulum ve devreye alma
Ce = Enerji giderleri
Cm = Bakım giderleri (parça, işçilik saati)
Cs = Yedek parça giderleri

Not: 1. Formüllerde 20 yıl hizmet vereceği öngörülmüştür.
Ömür Döngüsü Maliyet Hesabı Programı
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.