Renovasyon Projeleri / Yenileme Pazarı
Gerek enerji verimliliğini arttırmak, gerekse ekonomik ömrünü doldurmuş olan ekipmanların değiştirilmesi amacı ile sistemler yenilenir. Bu amaçla aşağıda belirtilen süreç doğrultusunda işlemler gerçekleştirilir.
Mevcut sistemler sahada gezilerek, mevcut kapasite değerleri tespit edilir.
Mevcut sistemlerin yeterliliği konusunda işletmenin teknik yetkililerinin görüşü alınır.
Mevcut sistemlerin son durumu belirten rapor hazırlanır.
Hazırlanan rapor doğrultusunda, sistemin iyileştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda işletmenin teknik yetkilileri ile görüşme yapılarak mutabakat sağlanır.
Mutabakat sonrası yapılacak işlemler ile ilgili bütçe oluşturularak, işletmenin teyidi alınır.
Sahada yapılacak işlemler ile ilgili işletmenin çalışma şartları gözetilerek, iş programı hazırlanır ve karşılıklı olarak mutabakat sağlanır.
İmalat sonrası iş programına uygun olarak mevcut sistemler sökülerek, yerine yeni ekipmanlar monte edilir, çalıştırılır ve test edilerek işletmeye devredilir.
Tüm bu işlemler yapılırken işletmenin faal olduğu göz önünde bulundurularak, sistemin kesintiye
uğraması ve çevreye verilecek rahatsızlık asgari düzeyde tutulur.
Frame Drill® Üretim Teknolojisi ile Yenileme Pazarına Açılım
Patenti SYSTEMAIR HSK’ya ait olan Frame Drill® üretim teknolojisi ile mevcut binalarda ki klima santrallerinin yenilenmesi için uygun seçenekler sunulmaktadır. Frame Drill üretim teknolojisi sayesinde demonte olarak üretilen klima santralleri ile mevcut işletmelerde;
Duvar bölme ve yıkma işlemi gerekmeksizin, en kolay ve en kısa sürede yenileme yapılabilmektedir.
Yapılan çalışmalar, tesislerin işletiminde minimum kesintiye neden olmaktadır.
Referanslar
2011 Tüm Hakları Havalandırma Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.